(First in Dutch, for English see below)

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken

 • Volg de hygiëne adviezen.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter afstand blijft een veilige afstand.
 • Gaat u naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test.
 • Huisgenoten/reisgenotenhoeven niet in quarantaine als zij minimaal 1 week een boosterprik hebben, als zij korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of als uit overleg met hun werkgever blijkt dat zij onmisbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van werknemers in essentiële bedrijfsprocessen.
  Dit geldt alleen als zij geen klachten hebben. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt.

English

Advice on limiting the spread of the coronavirus

 • Give each other space, 1.5 meters away remains a safe distance
 • Are you visiting or going to a busy place with lots of people? Then do a self-test.
 • Any symptoms? Stay at home and take a self-test.
 • People who test positive for coronavirus must self-isolate. Anyone who lives with, or is travelling with someone who tests positive must self-isolate, unless they received their booster vaccination at least 1 week ago, they tested positive less than 8 weeks ago or their employer shows that they are needed at work and meet the conditions of employees in essential business processes. This only applies if they do not have and COVID-19 symptoms.
  If you are unsure whether you need to self-quarantine, do the Quarantine Check.