(FIRST IN DUTCH, FOR ENGLISH SEE BELOW)

Corona-protocol

Racen in deze uitdagende tijden vraagt veel maatregelen om het evenement te laten plaatsvinden.

We vragen vriendelijk om de regels en voorschriften van het evenement te volgen :

Voorbereidingen voor het evenement :

 • Zit u in een risicogroep voor Covid-19 ? Kom niet naar het evenement
 • Heeft u symptomen (hoesten, koorts, smaak- en/of reukverlies) kan dat gelinkt worden aan Covid-19, kom niet naar het evenement
 • Volg het reisadvies van uw land van herkomst
 • De nationale bonden van Nederland, België en Duitsland hebben een overeenkomst gesloten dat men in elkaars wedstrijden kan starten
 • Installeer de Payconiq App op uw telefoon om contactloos te kunnen betalen
 • Installeer de Proof-Me App op uw telefoon voor de Covid-19 controle
 • Iedereen moet een mondmasker dragen op het evenement en renners brengen een extra masker mee voor na de wedstrijd
 • Iedere renner mag 1 begeleider meenemen
 • Er zijn geen teamplaatsen
 • Douches kunnen niet gebruikt worden tijdens het wedstrijdweekeinde
 • Probeer zo kort mogelijk op het evenement te zijn, op deze manier kunnen we het aantal mensen op evenement beter managen

Arriveren en parkeren :

 • Parkeren is uitgelegd in het submenu Parkeren, volg de aanwijzingen, parkeren kost 4 Euro en u krijgt 2 polsbandjes, een voor de renner en een voor de begeleider. Zonder polsbandje heeft u geen toegang tot het evenementsterrein
 • U krijgt deze polsbandjes eenmalig, als u meerdere dagen aanwezig bent houdt u hem om
 • Zorg dat het polsbandje duidelijk zichtbaar is
 • Bij de ingang moet u zich via de Proof Me App registreren op uw eigen smarttelefoon
 • Als u geen smarttelefoon heeft kunt u zich op papier registreren, breng uw eigen pen mee

Start en wedstrijd :

 • Toeschouwers moeten altijd een mondmasker dragen
 • Renners hoeven tijdens de wedstrijd en tijdens het verkennen geen mondmasker te dragen
 • Houd afstand tot andere renners voor, tijdens en na het parcours verkennen
 • Renners dragen een mondmasker voor de startprocedure en houden afstand
 • Wanneer de renners de startzone binnengaan kunnen ze het mondmasker in een prullenbak gooien aan het begin
 • Na het finishen doet u meteen weer een mondmasker op
 • Uitfietsen na de wedstrijd kunt u buiten het evenemententerrein doen, na terugkomst doet u meteen een mondmasker op, u zorgt dus dat u een mondmasker meeneemt

Technische zone :

 • De technische zone is ruim opgezet, houdt 1,5 m afstand in de technische zone
 • U kunt alleen met een polsbandje voor begeleider in de technische zone komen
 • Begeleider(s) rapen alleen de bidons van hun eigen renner(s) op
 • Begeleider(s) brengen hun eigen desinfecterende gel mee dat na elke doorkomst kan worden gebruikt

 

We zijn over dit protocol in overleg met de gemeente Oldenzaal om deze race in deze uitdagende tijden te organiseren. We hopen dat jullie allemaal de uitdagingen zullen begrijpen die we moesten overwinnen om dit mogelijk te maken en we willen u vragen om deze regels en voorschriften te volgen zodat iedereen veilig van het evenement kan genieten.

 

Corona Protocol

Racing in these challenging times asks for a lot of measurements to make the event happen.
We kindly ask to follow the rules and regulations of the event:

Preparations before the event

 • Are you in a risk group of Covid-19? Don’t come to the event;
 • Do you have any symptoms (coughing, fever, loss of taste etc) that can be linked to Covid-19? Don’t come to the event;
 • Follow the current travel advice from your country; 
 • The national federations of The Netherlands, Germany and Belgium have an agreement to participate in each others races.
 • Install the Payconiq App on your phone so you can pay contactless.
 • Install the Proof-Me App on your phone for the Covid-19 check;
 • Everyone wears a mouth mask at the event and riders bring an extra mask for after the race;
 • Each rider can only bring 1 attendant;
 • Online registration closes a week for the start, at the race day it is not possible to register;
 • There are no team places;
 • Showers can’t be used during the weekend;
 • Try to spend as little time as possible at the event. In this way we can manage the total of number of visitors at the terrain.

Parking and entrance

 • Parking is explained at submenu Parking, follow the signs to get at the right parking. Parking costs €4,- and here you receive two wristbands: 1 for the participant and 1 for the attendant. Without wristband you are not allowed on the event terrain;
 • You only receive this wristbands once, so if you will be there multiple days keep them on;
 • Make sure that your wristband is visible on your arm;
 • At the entrance of the parking everyone has to register via the Proof Me scan app on your phone;
 • If you don’t have a smartphone you can register on paper. Make sure you bring your own pen;
 • As soon as you enter the event terrain, everyone has to wear a mouth mask.

Start and race

 • Spectators have to wear mouth masks at all times;
 • Riders only don’t have to wear a mask during the races and during the track exploration;
 • Keep your distance to other riders before, during and after the track exploration;
 • Riders wear a mask before the start procedure and keep distance;
 • As soon as a rider enters the starting box, they can throw the mask in the container at the entrance;
 • After the finish you directly put on your mask again;
 • Cooling down after the race can be done outside of the event terrain. After getting back on the terrain, you immediately have to put on your mask again. So bring your own mask if you leave the terrain.

Technical zone

 • The technical zone is set up widely. Keep your 1,5m distance to other attendants in the technical zone;
 • You can only enter the technical zone with the wristband for attendants;
 • Attendants only pick up the bidon of their own rider(s);
 • Attendants bring their own disinfectant gel which they can use for their hands after every passage of the riders.

We are in discussion with the municipality of Oldenzaal about this protocol to organize this race in these challenging times. We hope you all will understand the challenges we had to overcome to make this happen and we want to ask you to follow these rules and regulations so that everyone can enjoy the event safely.