Het parcours is gewijzigd t.o.v. vorig jaar, Start / Finish zijn nu elders, zie parcours onder menu item “Parcours / Track”. P3 bevindt zich het dichts bij het evenement nu, men kan parkeren op P1 t/m P5, P4 is groot en ook redelijk dichtbij echter de bruggetjes zijn onderdeel van het parcours, dus als er een wedstrijd bezig is moet je om het water heen lopen.

LET OP : U mag NIET parkeren bij P6 (gelegen naast P4) en NIET overnachten op P1 t/m P5 en toegangswegen, u riskeert een flinke bekeuring.

 

English :

The course has been changed compared to last year, Start / Finish are now elsewhere, see course under menu item “Parcours / Track”. P3 is the closest to the event now, you can park at P1 to P5, P4 is large and also fairly close, but the bridges are part of the course, so if there is a race going on you have to walk around the lake.ATTENTION : You may NOT park at P6 (located next to P4) and DO NOT spend the night on P1 to P5 and access roads, you risk a hefty fine.