De ingang van het evenement bevindt zich bij parkeerterrein P4, ook wel te vinden op adres Bornsedijk 104, Oldenzaal.
Afhankelijk van de mogelijk geldende Covid-maatregelen zal bij het betreden van het evenemententerrein een registratie plaatsvinden, zie submenu Informatie (Covid).

The entrance to the event is located at car park P4, which can be found at address : 104 Bornsedijk, Oldenzaal, The Netherlands.
Depending on the possibility applicable Covid measures, a registration will take place when entering the event site, see submenu Information (COVID).

Echter bij P4 zijn beperkte parkeerplaatsen, in onderstaande plattegrond vindt u meerdere parkeerplaatsen nl. P1, P2, P3 en P5 (rood omkaderd).
Kosten voor het parkeren zijn 5 Euro per dag.

However, at P4 there are limited parking spaces, in the map below you will find several parking spaces, namely P1, P2, P3 and P5 (outlined in red).
Costs for parking are 5 Euro per day.