Reglement

De mountainbike banden moeten een minimale bandbreedte van 1,75 inch hebben, 29 inch fietsen zijn natuurlijk toegestaan. De fiets moet voorzien zijn van een recht stuur ( Flat Bar, Rizer). Géén opzetstuurtjes of fietsstandaards.
Iedere deelnemer aanvaardt de organisatie niet aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijd.

Iedere deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een valhelm te dragen!

De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de wedstrijdcommissarissen worden bestraft.
Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer. Inrijden/verkennen parcours NIET tijdens de wedstrijden. Alle wedstrijden geschieden volgens KNWU reglement. Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury en / of organisatie.