Reserveren teamplaatsen

 

Afhankelijk de mogelijk geldende Covid-maatregelen kunnen er wel of geen teamtenten geplaatst worden.
Wilt u voor de wedstrijden op zondag een teamplaats reserveren?
De kosten voor een teamtent bedragen € 25,00 , dit bedrag dient vooraf te zijn voldaan.
Reserveren kan door een mail te sturen naar htr.cup.2021@gmail.com  

Reserve team places

 Depending on the possibly applicable Covid measures, team tents may or may not be placed.
Would you like to reserve a team spot for a team tent for the races on Sunday ?
The costs for a team tent are 25 Euro, this amount must be paid in advance.
Reservations can be made by sending an email to htr.cup.2021@gmail.com